ถังผสมเก็บถูกนำมาใช้ในบริบทที่หลากหลาย

ตั้งแต่ถังผสมเก็บน้ำเพียงถังเดียวบนพื้นที่เกษตรกรรมที่แยกออกมา ไปจนถึงฟาร์มถังขนาดใหญ่ที่มีถังขนาดใหญ่หลายร้อยถังในการปฏิบัติงาน บ่อยครั้งกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างสองขั้วนี้แน่นอน แต่ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของถังจะเป็นเช่นไรก็ตาม ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการตรวจสอบในหลายส่วนของโลกเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และด้วยเหตุนี้ การทดสอบแบบไม่ทำลายจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ

ถังผสมภายในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม

เช่น พลังงาน พลังงาน นอกชายฝั่ง กระบวนการทางเคมี การจัดเก็บจำนวนมาก ฯลฯ ถังผสมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว โดยอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ค้นพบประโยชน์มากมายของการทดสอบตามปกติแล้ว สภาพถังและอายุคงเหลือเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ทันทีหลังการตรวจสอบ ทำให้สามารถวางแผนและซ่อมแซมที่จำเป็นได้ เช่นเดียวกับการซ่อมแซมถังผสม สภาพสามารถส่งสัญญาณถึงปัญหาอื่น ๆ เช่นความผิดพลาดในกระบวนการทำให้อุณหภูมิสูงเกินไปเล็กน้อยหรือความเป็นกรดซึ่งกัดกร่อนถังการตรวจสอบยังมีประโยชน์สำหรับการบันทึกสภาพของถังน้ำมัน

จากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาต่างๆ จะถูกตรวจพบทันทีที่เกิดขึ้น ถังผสมและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและเวลาที่เครื่องหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ แท็งก์มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กจนถึงพลาสติก และสำหรับแต่ละขนาด วัสดุ และการติดตั้งถังผสม มีหลายทางเลือกให้เลือก การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการตรวจสอบเปลือกของถัง ทำให้สามารถวัดความหนาได้ง่ายและรวดเร็ว

ถังผสมเพื่อตรวจสอบพื้นโดยใช้อุปกรณ์เช่น

อุปกรณ์ถังผสมเช่นนี้ต้องการอินพุตของผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด และทำให้การสแกนพื้นขนาดใหญ่เร็วกว่าเครื่องสแกนมาตรฐานมาก  สามารถใช้ได้กับโลหะที่เป็นเหล็กเท่านั้น ดังนั้นจึงไ

ถังผสม
ใช้ถังผสม

ม่สามารถใช้กับถังพลาสติกได้ เมื่อพูดถึงการเชื่อม เทคนิคกระแสไหลวนเป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจสอบ ใช้สนามแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นกระแสน้ำวนในรอยเชื่อม และสังเกตความผันผวนเพื่อตรวจหาข้อบกพร่อง เมื่อตรวจสอบทุกส่วนของถังแล้ว ผลลัพธ์จะถูกรวบรวมเป็นรายงาน หรือชุดรายงานพร้อมผลการวิเคราะห์และข้อสรุป

รายงานเหล่านี้มีประโยชน์เป็นบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น พวกเขาสำรองเจ้าของเป็นคนที่ไม่เพียง แต่กังวลเรื่องความปลอดภัย ถังผสม ราคาส่งแต่ยังเป็นคนที่ทำทุกอย่างในอำนาจของตนและอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายหรือสารทำปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรมสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เมื่อคนส่วนใหญ่รับรู้ถึงการปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน พวกเขาจึงใช้ความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แม้ว่านี่จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับแรงกระตุ้นตามธรรมชาติสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่